Klubbene

Klubbene og miljøet rundt de enkelte aktiviteter vi tilbyr, utgjør kjernen av virksomheten vår. Sola Beach Club skal være et samlingspunkt og klubbhus fylt med aktivitet inne som ute.

Mer informasjon kommer.

755eb42f10c1aa1083546ebe3fce2424